Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vragenlijst

Eerder deze week kreeg je een eerste oproep in je mailbox rond de opstart van EOI Academy en de kick-off van het leertraject van onze eerste lichting EOI Experts. De introductievideo door Jef Staes geeft je een beeld van onze plannen en het verloop van het traject. Volgende week lanceren we ook ons community platform. We maken graag gebruik van het verlengde weekend om je de kans te geven je in te werken in de opzet en geïnformeerd mee in te stappen. Vanaf volgende week gaan we echt inhoudelijk aan de slag en hopen we boeiende debatten en leermomenten te organiseren rond de EOI Mindset en onze visie op Innovatie en organisatiecultuur. 

Om dit alles in goede banen te leiden, graag je feedback via onderstaand formulier.

Naam *
Naam
Doe je mee met de opleiding tot Expert in de EOI Mindset? *
Deelname EOI Mindset Apprentice Programma
Welke thematiek interesseert jou het meeste?
Extra informatie
Sluit je aan bij de The Naked Sheep dagsessie op 4 juni in Tongerlo?
Jef Staes is morgen heel de dag beschikbaar in Tongerlo voor vragen en overleg