Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Missie van EOI Academy

Net als alle takken binnen de EOI Village werkt de Academy uitsluitend met de Engine of Innovation Mindset. De missie van de Academy is het bewaken van deze Mindset, maar ook expertise opbouwen en een community creëren.

Enerzijds wordt het de plek waar je de mindset geleerd kan worden via verschillende communities en leerprogramma's.

Anderzijds is het de plek waar gelicencieerde experts zich kunnen voorstellen, opleidingen aanbieden en projecten voorstellen.