Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Master Class

De Engine of Innovation Mindset bevat vijf grote verhaallijnen. Tijdens de Master Class en haar voortraject komen deze alle vijf aan bod. Elke Master Class wordt gegeven door EOI Mindset Masters.

VOOR WIE?

Het 'EOI Master Class' is een gebalde sessie voor executives, beleidsmakers en directieleden. Daarnaast vormt het de basis voor HR en innovatie professionals die aan de slag willen gaan met de EOI Mindset.

Deelnemen kan individueel, maar ook als team of tafel. We raden geïnteresseerden aan om deel te nemen met aantal collega's om optimaal de kennis en inzichten te vertalen naar concrete acties en latere stappen voor hun organisatie.

 

VOLGENDE DATA EN LOCATIES

Nederland

  • Augustus 25 & 26, 2016 (Jef Staes)

België (Tongerlo)

  • 27 & 28 oktober, 2016 (Jef Staes)
  • 22 & 23 december, 2016 (Jef Staes)
  • 23 & 24 februari, 2017 (Jef Staes)
  • 27 & 28 april, 2017 (Jef Staes)
  • 29 & 30 juni, 2017 (Jef Staes)

TARIEVEN

  • Profit: €1100 p.p. | €5000/team (5 participants) (opt. overnight stay, excl. VAT)
  • Non-Profit: €600 p.p. | €2700/team (5 participants) (opt. overnight stay, excl. VAT)