Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Master Class - Voorbereiding

Voorbereiding Master Class

Ben je ingeschreven voor de volgende Master Class en wil je je helemaal klaar te stomen, vragen we een beetje voorbereiding van je. Deze bestaat uit drie delen.

  1. Bekijk de video rechts. Deze video (14 minuten) kadert de voorbereiding op en de inhoud van de Master Class.
  2. Bekijk de drie TEDx-lezingen van Jef Staes.
  3. Ben je reeds bekend met het 2D/3D- en Red Monkey verhaal, vul dan de begeleide vragenlijst in.

Op de eerste dag starten we met een bespreking en discussie over de inhoud van onderstaande video's en jullie antwoorden op de vragenlijst. Sommigen zijn misschien al heel vertrouwd met Jef's kijk op innovatie, anderen misschien niet. Deze voorbereiding garandeert dat iedereen dezelfde basiskennis heeft, zodat we de twee-daagse met kracht en snelheid aanvatten.

Ben je reeds vrij goed op de hoogte van Jef's verhaal? Heb je reeds een lezing van Jef bijgewoond? Kennen onderstaande verhalen geen geheimen meer voor jou? Dan kan je onmiddellijk de vragenlijst invullen (rechts).


VIDEO 1 : BEKIJK 'BRAKE FOR RED MONKEYS' - 14 MINUTEN

De Master Class gebruikt de begrippen 2D & 3D als een canvas. Het beschrijft de manier waarop de wereld fundamenteel is veranderd en welke impact dit heeft op mensen, teams en organisaties. 2D & 3D, samen met enkele andere basisbegrippen, worden toegelicht in drie video's.

De eerste video is: 'Behave ... Brake for Red Monkeys!' (YouTube)

Leerpunten: 2D/3D - Innovation - Conflict Based Innovation - Red Monkey Innovation Management - 3D-Respect


VIDEO 2 : BEKIJK 'THE NAKED SHEEP' - 20 MINUTEN

In de tweede video gaat het over de impact van informatie op klassieke structuren. Hoe kunnen we aan een samenleving bouwen die geënt is op deze nieuwe 3D-realiteit? Wie passie heeft voor zijn talenten zal snel leren in deze wereld. Het is op die manier dat de nieuwe medewerker waarde creëert voor zichzelf en zijn werkgever, maar hoe gaan we hier mee om?

Je kan de video ook op YouTube bekijken.

Leerpunten: 2D/3D - 2D-Smarts or Sheep - 3D-Smarts - 2D-Education - 2D-Management - Extinction Level Event - PIT -De Competence Playlist - No Sheeping


VIDEO 3 : BEKIJK 'THE ELECTRICITY OF LEARNING' - 12 MINUTEN

De laatste voorbereidingsvideo bouwt verder op dezelfde thema's, maar zoomt in op leren en innoveren. In een tijdperk van informatie moet je weten hoe hersenen leren. Toch zijn we verleerd hoe dit gebeurt. Jeff's Law is een eenvoudig formule om het leerproces te onthouden en een plaats te geven in de wereld van vandaag.

Bekijk de video hiernaast of op Youtube.

Leerpunten: 2D/3D - Leren - Jeff's Law - Leervermogen - Leerspanning - Passie & Talent - Leercompetenties