Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Master Class

EOI Master Class

De Engine of Innovation Mindset bevat vijf grote verhaallijnen. We bieden professionals de kans om deze 'stories' te leren via een Flipped leertraject. Dit houdt in dat de inhoud via een digitaal leerplatform wordt aangereikt en de live leermomenten worden ingevuld met inhoudelijk discussie en intervisie rond het gedachtegoed.

Op die manier kunnen we meer diepgang verzekeren en leeft het debat verder over de verschillende leertrajecten heen. Succesvolle deelname aan een leertraject geeft je de kans om een EOI Mindset Licentie te verwerven en zo de inzichten ook professioneel in te zetten.

De EOI Master Class bestaat in totaal uit een voortraject, individuele leerdagen aangevuld met leeropdrachten.

Praktische informatie

We gaan van start zodra voldoende deelnemers zich aangemeld hebben. Het traject bevat een viertal leermodules met live dagen en aanvullende leeropdrachten.

Voor wie?

De 'EOI Master Class' is er voor zij die professioneel actief zijn rond innovatie in een organisatie of als zelfstandige. Het traject is ook een voorwaarde om daarna als gelicencieerd expert aan de slag te gaan met de EOI Mindset.

Wanneer start het?

Je kan de twee-daagse Master Class met Jef Staes volgen. Deze intense sessie vormt ook de basis voor de opleiding tot EOI Expert.