Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Ga professioneel aan de slag

Ben je zelfstandig consultant of wil je naast je job ook aan de slag met de EOI Mindset, dan kan je een via onze EOI Mindset Licentie toegang krijgen tot een netwerk van experts. Daarnaast geeft de licentie je ook de mogelijkheid om leermaterialen aan te schaffen en de kans om via EOI Mindset activiteiten en opleidingen aan te bieden.

Het licentiemodel wordt concreet verder uitgewerkt met de eerste lichting EOI Experts. Heb je interesse om bij deze eerste groep pioniers aan te sluiten, neem dan zeker even contact op met ons.