Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Een unieke kijk op innovatie

eoimindset.jpeg

Engine of Innovation Village biedt professionals een blauwdruk om het innovatieve vermogen van organisaties en teams te verhogen. We doen dit aan de hand van de EOI Mindset, een holistisch model ontwikkeld door Jef Staes (jefstaes.com) dat alle aspecten van organisatiewikkeling aanpakt en benoemt.

Wat kan DE EOI Village voor jou betekenen