Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

EOI MINDSET DAYS & EVENTS

Hier wind je in de toekomst een overzicht van onze EOI Mindset Days & Events. We bieden dan een uitgebreide waaier aan kleine en grote activiteiten gebaseerd op de EOI Mindset. Voorbeelden kunnen zijn:

  • Inspiratieavond rond Leiderschap
  • Dagsessie rond projectmanagement
  • Intervisie rond :'Hoe kom je tot een gedragen missie?'
  • Online sessie over the verschillen tussen 2D en 3D
  • Avondreeks rond Personal Coaching

Dit aanbod wordt opgebouwd en aangeboden door gelicencieerde experts in de EOI Mindset.